Hurley

Aquest és el treball de final de trimestre de l'assignatura 3D impartida per Elias, àlies "Xan".
El personatje està modelat i pintat amb ZBrush, i els acabats amb Photoshop.
Esperio que us agradi.

3 comentaris: